Otázky a odpovědi: Odečet úroků z hypotéky

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník chce uplatňovat odečet úroků na bydlení u dvou bytových jednotek. V jedné trvale bydlí on a ve druhé jeho rodiče. Pracovnice FÚ mu prý řekla, že to lze. V § 15 ZDP je opravdu uvedeno, že „předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů“. Z tohoto znění mi ale jasně nevyplývá, že může za všechny své rodinné příslušníky úroky uplatnit. Myslím, že lze uplatnit úrok pouze z jedné jednotky, ale nenacházím pro to jasnou oporu v zákoně. Jak to tedy je? A pokud opravdu lze uplatnit pouze u jedné bytové jednotky, je možné, že uplatní úroky na jednotku, kde bydlí rodiče, a poplatníkova manželka je uplatní na jednotku, kde spolu s poplatníkem bydlí?

Otázky a odpovědi: Odečet úroků z hypotéky
Ing.
Tereza
Köppelová,
daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.
Odpověď
Pracovnice na finančním úřadě má pravdu. Zákon stanoví, že od základu daně lze odečíst částku úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, resp. hypotečního úvěru, a použitých na financování bytových potřeb (definovány v § 15 odst. 3 ZDP – mimo jiné je zde uvedena koupě bytu). Za podmínku si dále klade, že základ daně může být v případě koupě bytu snížen o zaplacené úroky pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník byt vlastnil a užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů.
Pokud poplatník všechny zákonné podmínky splní u obou bytových jednotek, není důvod neodečíst úroky zaplacené z obou úvěrů. Zákon počet předmětů bytové potřeby nelimituje. Limitována je pouze maximální výše úroků, kterou lze za jedno zdaňovací období odečíst, a to je 300 000 Kč na jednu společně hospodařící domácnost.
Související předpisy:
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů