Zákonné limity postoupení pohledávky a ručení za dobytnost

Vydáno: 9 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2014 upravuje postoupení pohledávky občanský zákoník1) v § 1879 a následujících. Systematicky je postoupení pohledávky zařazeno mezi změny závazků v podobě změny věřitele. Na rozdíl od předchozí právní úpravy je nyní při cesi pohledávky ponechán větší prostor pro ujednání smluvních stran. Zatímco dříve ručil postupitel za dobytnost pohledávky pouze pro případ, že se k tomu výslovně zavázal, ručí nyní přímo ze zákona.

Zákonné limity postoupení pohledávky a ručení za dobytnost
Mgr. Ing.
Veronika
Hejná
 
K postoupení pohledávky podle občanského zákoníku
Smlouvou, pro niž není obecně zákonem předepsána písemná forma, převádí původní věřitel (postupitel, cedent) pohledávku nebo její část na nového věřitele (postupníka, cesionáře). Od povinné písemné formy smlouvy o postoupení bylo upuštěno, avšak z pohledu plnění důkazní povinnosti smluvních stran v případě soudního sporu je písemná forma nezbytná. Povinně písemná forma pod sankcí neplatnosti zůstává stanovena pro postoupení pohledávek vyplývajících ze smluv, které musí být uzavírány v písemné formě ze zákona.
Postoupením pohledávky tedy dochází pouze ke změně věřitele, přičemž se nemění obsah závazku. Proto postupník s pohledávkou nabývá také její příslušenství a další práva s ní spojen

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník