Otázky a odpovědi: DPH u pozemku

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma Stavební, s. r. o., vlastní pozemek a zahradu, které jsou v majetku firmy. V okolí pozemku jsou související pozemky a stavby ve vlastnictví fyzické osoby. Po dohodě z hlediska účelnosti, přistoupila firma k prodeji pozemku do vlastnictví fyzické osoby. Pozemek z pohledu katastru tvoří funkční celek se stavbou, související, navazující, využitelný pro stavbu bez ohledu na vlastnické vazby. Z pohledu s. r. o., z hlediska kupní ceny, jde o pozemek samostatný, pro firmu nevyužitelný, netvoří pro ni žádný funkční celek se stavbou. Jde tedy o prodej pozemku se sazbou 0 / 15 / 21 % DPH? Domníváme se, že pro s. r. o. jde o pozemek s osvobozeným plněním.

Otázky a odpovědi: DPH u pozemku
Ing.
Ladisla