Druhy a kategorie vozidel

Vydáno: 13 minut čtení

V celém širokém spektru řízení týkajících se vozidel z hlediska zákona o daních z příjmů 1), zákona o dani z přidané hodnoty 2), zákona o dani silniční 3), živnostenského zákona 4) anebo správního řízení, má rozhodující roli druh anebo kategorie vozidla, o které v příslušném řízení jde.

Druhy a kategorie vozidel
Ing.
Karel
Janoušek
Základní rozdělení vozidel provádí zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V § 2 zákon uvádí, že:
-
silniční vozidlo
je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
-
zvláštní vozidlo
je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno,
-
přípojné vozidlo
je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.
Silniční i zvláštní vozidla se rozdělují do jednotlivých druhů a kategorií.
Druh
a
kategorie
vozidla
se, jako základní údaje o vozidle, zapisují do technického průkazu vozidla.
Níže uvedené členění do druhů a kategorií neplatí pro
vojenská vozidla
, jejichž rozdělení je stanoveno vyhláškou č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel.
Trolejbusy a tramvaje
jsou drážní vozidla, na která se vztahuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
 
Silniční vozidla
Mezi silniční vozidla patří podle