16/1993 Sb. o dani silniční

Schválený:
16/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992
o dani silniční
Změna: 302/1993 Sb.
Změna: 243/1994 Sb.
Změna: 143/1996 Sb.
Změna: 61/1998 Sb.
Změna: 61/1998 Sb. (část)
Změna: 303/2000 Sb.
Změna: 241/2000 Sb., 492/2000 Sb.
Změna: 493/2001 Sb.
Změna: 207/2002 Sb.
Změna: 102/2004 Sb.
Změna: 102/2004 Sb. (část)
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 270/2007 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 246/2008 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb.
Změna: 30/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 344/2013 Sb.
Změna: 267/2014 Sb.
Změna: 63/2017 Sb.
Změna: 299/2020 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
zrušen
 
§ 2
Předmět daně
(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“)
a) registrovaná v České republice,
b) provozovaná v České republice a
c) používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
(2) Pro účely daně silniční
a) je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
b) se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob.
(3) Předmětem daně silniční jsou vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.
(4) Předmětem daně nejsou
a) speciá