Cestovní náhrady - časté chyby

Vydáno: 6 minut čtení

Mezi nejčastější právní úkony zaměstnanců ve všech odvětvích národního hospodářství patří nepochybně jejich pracovní cesty, a to jak tuzemské, tak zahraniční. Platná právní úprava přiznává všem zaměstnancům při jejich pracovních cestách ze strany zaměstnavatele náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem práce v rozsahu a za podmínek stanovených v sedmé části zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “), a to na základě principu prokazatelnosti.

Cestovní náhrady – časté chyby
JUDr.
Marie
Salačová
 
Úhrada neprokázaných výdajů z pracovních cest
Základními zmíněnými náhradami stanovenými v § 156 odst. 1 citovaného zákona jsou:
-
náhrada jízdních výdajů,
-
náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
-
náhrada výdajů za ubytování,