Country-by-Country Reporting, rozšíření dokumentační povinnosti v oblasti převodních cen

Vydáno: 6 minut čtení

Country-by-Country Reporting (dále jen „CbCR“) představuje rozšíření dokumentační povinnosti v oblasti převodních cen pro velké nadnárodní společnosti, jejichž skupinový konsolidovaný obrat překračuje 750 mil. EUR. Údaje z CbCR slouží daňovým správám k automatické výměně informací v daňových záležitostech. Povinnost vypracovávat a podávat CbCR byla do české legislativy přenesena novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nabyla účinnosti v září 2017.

Country-by-Country Reporting, rozšíření dokumentační povinnosti v oblasti převodních cen
Petr
Tomeš,
daňový poradce, Associate Partner, Rödl & Partner
Tereza
Uhrová,
Transfer pricing konzultant, Rödl & Partner
CbCR obsahuje informace o důležitých finančních ukazatelích členů nadnárodní skupiny společností v jednotlivých jurisdikcích. Zavedením této povinnosti došlo k rozšíření okruhu informací, které si mezi sebou