Věděl či vědět mohl?

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 2 Afs 100/2018 , www.nssoud.cz

Věděl či vědět mohl?
JUDr. Ing.