Oprava daňového přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2019, sp. zn. 4 Afs 298/2018 , www.nssoud.cz

Oprava daňového přiznání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád