Prokazování režimu přenesené daňové povinnosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2019, sp. zn. 1 Afs 69/2018 , www.nssoud.cz

Prokazování režimu přenesené daňové povinnosti

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty