Formální požadavky na plnou moc

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 2: 2019, sp. zn. 4 Afs 353/2018 , www.nssoud.cz

Formální požadavky na plnou moc
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád