Běžná obezřetnost daňového subjektu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2018, sp. zn. 2 Afs 100/2018 , www.nssoud.cz

Běžná obezřetnost daňového subjektu
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty