Exekuce zajišťovacích příkazů

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 4 Afs 250/2017 , www.nssoud.cz

Exekuce zajišťovacích příkazů
JUDr.

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád