Míra zadluženosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 9 Afs 330/2017 , www.nssoud.cz

Míra zadluženosti
JUDr. Ing.