Racionální a zodpovědný správce daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 9 Afs 330/2017 , www.nssoud.cz

Racionální a zodpovědný správce daně
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád