Pomůcky versus dokazování

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. 2 Afs 398/2017 , www.nssoud.cz

Pomůcky versus dokazování
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád