Formulování důkazního návrhu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2018, sp. zn. 2 Afs 97/2018 , www.nssoud.cz

Formulování důkazního návrhu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád