Daňová podpora penzijních produktů

Vydáno: 38 minut čtení

„Každý by chtěl dlouho žít, ale nikdo nechce být dlouho starý.“ Biologicky přirozený řád věcí je takový, že kdo chce žit 100 let, bude si muset odžít 40 let až jako kmet po 60. narozeninách. Bohužel ani dnešní vyspělé, až zázračné lékařství nedokáže zajistit ideální stav, aby si těch 40 let „navíc“ člověk krásně užil mezi svým 20. až 30. rokem. A tak nám holt nezbývá, než poslední třetinu života unést šest a více křížků na bedrech, což je samo o sobě náročné, proto už nemíváme sílu ani chuť chodit do práce či podnikat. Na stáří se tedy musíme připravit nejen po fyzické a psychické stránce – hýbat se a radovat ze všedností – ale rovněž finančně. K čemuž nás stále naléhavěji mimo jiné i daňově motivuje náš stát.

Daňová podpora penzijních produktů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Čtyři typy nepovinných penzijních produktů
Češi se dožívají stále vyššího věku, což má při téměř neměnném počtu obyvatel za následek, že přibývá seniorů, a protože pozvolný růst důchodového věku se (prozatím?) zastaví na cifře 65, tak tím pádem roste počet starobních důchodců a ještě rychleji objem vyplácených státních penzí. Prostředky na tyto výdaje přitom nejsou čerpány z osobních důchodových fondů, které si každý člověk plnil během své výdělečné činnosti. V Česku totiž financování státních starobních důchodů nezajišťuje systém fondový, ale průběžný – dnešní penze se vyplácejí z pojistného na důchodové pojištění zaplaceného dnešními pracujícími. Jeho nespornou výhodou – s ohledem na specifika českého kapitalismu – je, že ho nelze vytunelovat. Ovšem problémem je, že kvůli stárnutí české populace rychleji roste čerpání státního důchodového účtu nežli jeho plnění, což pak musí dorovnávat státní rozpočet.
Neblahým důsledkem tohoto trendu bude vzdalování se průměrné mzdy od průměrné starobní penze. Tomu se snaží politici čelit již od 90. let prostřednictvím motivace občanů k individuálnímu
spoření na stáří ještě také v komerčních – fondových – penzijních typech spoření
. První bylo
penzijní připojištění
se státním příspěvkem, do něhož se zapojilo přes 4 a půl milionu českých občanů, které se již ale novým zájemcům uzavřelo. Od roku 2013 bylo nahrazeno více tržním
doplňkovým penzijním spořením
, které rovněž umožňuje čerpat státní příspěvek. A spíše jen pro učinění za dost unijnímu právu od roku 2011 přibyla možnost tzv.
penzijního pojištění
.
Kromě těchto tří fondových typů penzijních produktů mají lidé možnost finančně se zajistit na stáří také pomocí
komerčního pojištění osob
, kde je obdobně daňově podporováno tzv.
soukromé životní pojištění
.
Aby nedocházelo ke zneužití státní podpory – formou daňových úlev a státních příspěvků – a zejména, aby tyto komerční penzijní produkty skutečně sloužily převážně jako druhé starobní penze,
jsou stanoveny podmínky. Pokud nejsou splněny
– např. poplatník začne čerpat naspořené prostředky dříve než v 60 letech – následuje „spravedlivý a výchovný“ postih: odebrání státních příspěvků a
zpětná ztráta daňových výhod
.
 
Jeden – dva – tři – a zase dva penzijní pilíře
Důchodový systém je obecně vzato velkou zátěží pro celou českou společnost, v přeneseném významu toto finanční břemeno podpírají „penzijní pilíře“. Historicky nejdéle působící, nejvydatnější a nejstálejší je
I. pilíř
, kterým je
státní průběžný systém důchodového pojištění. Jeho podstatou je, že
ekonomicky aktivní generace povinně přispívá do „jednoho balíku“, z něhož jsou ihned vypláceny penze dnešním důchodcům
. Jeho správu zajišťuje převážně Česká správa sociálního zabezpečení a právní úprava je zejména náplní zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojistné na důchodové pojištění činí 28 % z vyměřovacího základu („
VZ
“), kterým je u zaměstnanců hrubá mzda („
HM
“) a u OSVČ (podnikající fyzické osoby) polovina dílčího základu daně z podnikání, přičemž maximální VZ činí 4násobek průměrné roční mzdy (v roce 2019 jde o částku 1 569 552 Kč). Samotní zaměstnanci se však podílejí jen z 6,5 % HM, zbylých 21,5 % hradí zaměstnavatel nad rámec HM. Kvůli výtkám Ústavního soudu ČR je nyní již průběžný systém poněkud více zásluhový, důchod je tak silněji úměrný zaplacenému pojistnému. V případě OSVČ je situace složitější, a to i proto, že jde-li pouze o jejich „vedlejší činnost“ a jejich dílčí základ daně ze samostatné činnosti nepřesáhne rozhodnou částku (v roce 2019 jde o částku 78 478 Kč), pak se nemusejí důchodového pojištění OSVČ účastnit. Na důchodové pojištění stát pojištěncům nijak přímo finančně nepřispívá (s výjimkou příplatků za dřívější újmy) a jeho výhodou je tzv.
valorizace vyplácených penzí s ohledem na růst mezd a inflaci
. Pro starobní důchod jsou stěžejní dvě podmínky:
doba pojištění (aktuálně 35 let) a dosažení důchodového věku (cílově 65 let)
, přičemž ale platí řada výjimek, např. až o 5 let dříve lze začít pobírat předčasný důchod (ale trvale krácený).
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=12041.jpg
Jako
II. pilíř
bylo označováno povinné
důchodové spoření
, které u nás existovalo
pouze v letech 2013 až 2016, kdy bylo novou vládou ukončeno
, neboť oslabovalo zdroje již tak hodně deficitního průběžného I. pilíře. Proto jen velmi stručně a s nostalgií připomeňme, že
účastník důchodového spoření si platil pojistné na individuální penzijní účet fondového typu
, který spravovala jím vybraná penzijní společnost.
Pojistné na důchodové spoření činilo 5 % VZ
, přičemž
3 % šly ale na úkor I.