Pravdivost tvrzení daňových subjektů

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 2 Afs 71/2017 , www.nssoud.cz

Pravdivost tvrzení daňových subjektů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád