Prokazování stavebních prací nekontaktních dodavatelů

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 10 Afs 381/2017 , www.nssoud.cz

Prokazování stavebních prací nekontaktních dodavatelů
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád