Jedno- a víceúčelové poukazy v DPH

Vydáno: 38 minut čtení

„Dárkový poukaz“ opravňující k odběru zboží nebo služby od firmy ... v hodnotě na něm uvedené a „rekreační poukaz“ umožňující ubytování a stravování v hotelu ... za podmínek v něm uvedených. To jsou asi nejznámější typy poukazů, jejichž podstatou je, že tyto „papírky“ vyměníme za požadované zboží či služby, aniž bychom museli vytahovat peněženku – dodržíme-li stanovené podmínky. Ještě populárnější je třetí typ – slevový poukaz (kupon) – zajišťující snížení kupní ceny zboží ... v obchodě ... o pevnou částku nebo procento z kupní ceny, ovšem v jeho případě se již bez vlastní finanční spoluúčasti náš nákup neobejde. Plátce DPH na rozdíl od jeho zákazníků zajímá, jak a zejména kdy přiznat DPH ze svých zdanitelných plnění hrazených těmito poukazy. Přičemž v návaznosti na úpravu unijních pravidel od ledna 2019 došlo rovněž ke změně českého zákona o DPH .

Jedno- a víceúčelové poukazy v DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
Poukaz je specifická úplata předem
Podle otevřené internetové encyklopedie Wikipedie je poukaz neboli také poukázka certifikátem, který
má určitou peněžní hodnotu a je využitelný při hrazení určitého zboží a služeb
. Speciálními poukazy jsou tzv.
vouchery
[vaučry] na ubytovací i jiné služby nebo na slevy z těchto služeb získané u jiných obchodníků zabývajících se jejich distribucí a prodejem. Častými poukazy jsou
slevové kupóny
, které jsou marketingovým nástrojem uplatňovaným hlavně v maloobchodě. Tyto jsou založeny na principu, kdy prodejce publikuje kupón jako výhodu, benefit a lákadlo pro další nákup zákazníka nabídnutím procentuální či pevné výše slevy na určité zboží nebo kompletní sortiment obchodu. Distribuce probíhá různými způsoby, např. otištěním v akčním letáku, vazbou na členskou kartu zákazníka, účastí v bonusovém programu po nákupu, na internetových kupónových portálech. Slevový kupón má obvykle časově omezenou platnost a bývá podmíněn minimální hodnotou nákupu.
Příklad 1
Kde se vzal, tu se vzal, poukaz...
Pan Pepa Smolík je drobný živnostník, který si v horách s elánem vybudoval bio-penzion pro otrlé ekology nazvaný „Nahoře bez“, protože je vysoko a zcela bez – elektřiny, vodovodu, splachovacího WC, wifi, příjezdové cesty a dalších rozmazlujících moderních samozřejmostí. Protože není jako Cimrman v „Hospodě Na mýtince“ a zákazníky rád uvítá, vymýšlel, jak je efektivně přilákat. Jedna z osvědčených marketingových technik využívá naší křesťanské dobroty pomoci bližnímu svému. Na internetu i v novinách vyvěsil sdělení, že je možno si zakoupit „dárkový poukaz“ pro své blízké nebo třeba také pro zaměstnance. Přičemž namyslel pestré pobytové balíčky na jednu noc až týden včetně zdravé zaručené bio-stravy a přehršel volitelných pozapomenutých zážitků jako trhání plevele, štípání dřeva, pasení a dojení ovcí a koz, případně „ulovení“ a zabití slepice nebo králíka...
Obchodní záměr i marketingový tah se časem zúročily, penzion byl téměř neustále plný, a tak pan Smolík lehce zvýšil ceny. Což z něj ovšem záhy nechtěně udělalo plátce DPH. V případě pobytů placených předem nebo až na místě si věděl rady: přiznal z nich vždy ihned 15% daň na výstupu. Co si však má počít s těmi „dárkovými poukazy“, u nichž není jisté, že nepropadnou, třeba když jimi obdarovaný potenciální host onemocní či jej zláká něco jiného? Přece nebude podnikatel platit DPH ze samotných peněz, které nejsou předmětem DPH, ale pouze když jsou za dodané zboží nebo poskytnutou službu. U „pobytových“ dárkových poukazů – za ubytování a stravu – by sice nebyl problém přiznat 15% DPH již při jejich prodeji. Ovšem „zážitkové“ dárkové poukazy slouží k úhradě za služby podléhající jak sazbě daně 15 %, tak i 21 %, o čemž se host rozhodne teprve během pobytu... A už vůbec si nevěděl pan Pepa rady se „slevovými“ poukazy, které rozdává hostům při odjezdu pro další pobyty.
Daň z přidané hodnoty (DPH) patří mezi daně tzv. spotřebního typu, které postihují spotřebu. Proto je
předmětem této daně zásadně až uskutečnění plnění
, které může mít podobu dodání zboží nebo poskytnutí služby, a tedy nikoli úplata (platba) za plnění. Případné zdanění úplaty předcházející plnění – ať už má formu zálohy na kupní cenu nebo prodeje poukázky na poskytnutí plnění – je proto pouze výjimkou.
Jelikož je zdanění úplaty výjimkou, je nutno ji vykládat restriktivně (omezeně), přičemž pro její uplatnění musí být splněny dvě podmínky: jednoznačná úzká souvislost mezi úplatou a plněním a dostatečně určité budoucí plnění.
Příklad 2
Úplaty nesouvisející s plněním se nezdaňují
Podmínku zdanění úplaty (platby) spočívající v úzké vazbě s daným plněním vyčteme z řady rozhodnutí Soudního dvora EU. Např. ve věci C-246/08 konstatoval, že za úplatu podléhající DPH nelze považovat odměnu za právní služby, kterou nezisková právní kancelář ve Finsku poskytovala nemajetným občanům. Výše odměny vycházela z finančních možností dotyčných osob, a tedy nijak nesouvisela s poskytovanou právní službou.
V rozsudku C-108/99 Soudní dvůr EU uvedl, že daňová povinnost nevzniká z titulu předem zaplacených paušálních částek za zboží uvedené v nabídkovém seznamu, protože se posléze mohla objednávka dohodou stran dodatečně změnit. Obdobně vyznívá jeho verdikt v případu C-107/13, kde sice bylo při přijetí zálohy farmářem jasně vymezeno, že souvisí s konkrétní objednávkou dodávky pšenice. Nicméně dodavatel nemohl zaručit splnění tohoto svého závazku, protože produkce obiloviny záležela zejména na budoucí nejisté okolnosti vývoje počasí.
Posloužit můžeme i českou kauzou C-11/15 týkající se Českého rozhlasu, potažmo i České televize. Zde Soudní dvůr potvrdil, že koncesionářský poplatek, který musí platit všichni držitelé rozhlasových přijímačů, není úplatou za službu rozhlasového vysílání. Z čehož vyplývá, že tato služba je poskytována bezúplatně, a proto není předmětem DPH a její poskytovatel nemá nárok na odpočet daně. Což by ale podle českých zákonodárců vážně narušilo hospodaření těchto mediálních gigantů, a proto mají v zákoně o DPH výjimku do konce roku 2021.
Příklad 3
Někdy i slevové kupóny prodejce zdaní
Většinou jsou slevové kupóny neboli poukazy na slevu z kupní ceny šířeny mezi potenciální zákazníky bezúplatně tiskem či internetem. Např. paní Nováková si z časopisu vystřihne slevový