Otázky a odpovědi: Výplata podílu na zisku ze Švýcarska

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba (občan SRN s trvalým pobytem v ČR) je zaměstnanec české firmy a podává daňové přiznání. Nyní by měl dostat výplatu dividend či podílů na zisku z firmy ve Švýcarsku. Jak se toto daní, pokud to je anebo pokud to není daněné ve Švýcarsku (mimo jiné s ohledem na smlouvu o zamezení dvojího zdanění)? Kam se příjem uvádí v přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Má dopad na sociální a zdravotní pojištění?

Otázky a odpovědi: Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Josef

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů