Investiční strategie pro finanční kapitál, 2. část

Vydáno: 17 minut čtení

V pokračování exkurze do základů investičního rozhodování se zaměříme na popis rizik finančních investic a klasifikaci finančních trhů.

Investiční strategie pro finanční kapitál – 2. část
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Druhy rizik, rozložení rizik
 
a) Druhy rizik
Diverzifikací (rozložením) rizik lze
eliminovat
pouze jednu část rizika, které se označuje jako
riziko jedinečné
nebo také
nesystematické riziko.
Jde o
část celkového rizika cenného papíru, které nesouvisí s pohybem tržního portfolia.
Riziko trhu
nazývané také
systematické riziko
je ta část celkového rizika cenného papíru, která souvisí s pohyby tržního portfolia a nemůže být odstraněna diverzifikací. Toto riziko vyplývá z celkového ekonomického vývoje a postihuje všechny subjekty na trhu.
Úrokové riziko
– v případě, že rostou úrokové sazby, začínají investoři ukládat peníze na úrok. V případě, že se nezmění ostatní podmínky, dochází ke snižování cen ostatních investičních instrumentů.
Tržní riziko
– na trhy působí celá řada vnějších faktorů, jako jsou aktuální politická situace, aktuální fáze hospodářského cyklu, strukturální změny, přírodní katastrofy a mnoho dalších faktorů. Veškeré tyto faktory pak ovlivňují i ceny na trhu cenných papírů, a tedy i riziko poklesu v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko zahrnuje dvě složky:
obecné tržní riziko,
které je představováno nepříznivými změnami tržních podmínek a

Související dokumenty