Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Vydáno: 12 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), je jedním z nejvíce novelizovaných tuzemských předpisů. Časem jsme si tak nějak zvykli na to, že většina změn byla z dílny tuzemských zákonodárců, a tak se převážně jednalo o úpravy poplatné tomu, kdo měl ve Sněmovně většinu, nebo blížícím se volbám. Poslední novela (daná zákonem č. 80/2019 Sb. ) je v tomto směru výjimkou, neboť těch „tradičních“ změn je minimum. Převažují novinky mající původ na mezinárodním poli – jde o implementaci pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem. A právě těmto změnám se věnuje následující text.

Nová pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem
RNDr.
Ivan
Brychta
 
Nová pravidla
Budeme se věnovat čtyřem novým pravidlům, která byla do tuzemského zákona implementována na základě směrnice EU č. 1164/2016 Sb., označované též jako směrnice ATAD (
A
nti
T
ax
A
voidance
D
irective). Jejím cílem je zamezit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Všechna tato pravidla se dotýkají pouze poplatníků, kteří jsou právnickými osobami. Konktrétně jde o:
a)
omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (zapracováno v § 23e a 23f ZDP),
b)
zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (§ 23g ZDP a 38zg ZDP),
c)
řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace neboli tzv. hybridních nesouladů (§ 23h ZDP) a