Otázky a odpovědi: Dodavatel stavebních prací zpětně plátcem DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Dodavatel stavebních prací, který se stal zpětně plátcem DPH, musí vystavit daňové doklady v běžném režimu zpětně za rok 2018. Jakou povinnost mám jako odběratel těchto služeb? Musím takovou opravenou fakturu přijmout? Pokud ano: – Musím podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018 (původní faktura zněla na 70 000 Kč, nyní na 57 848 Kč + 12 125 Kč DPH), protože budu mít v nákladech méně, a uplatnit si DPH? To ale znamená, že budu mít penále od FÚ za pozdní doplatek daně z příjmů právnických osob bez vlastního zavinění; nebo – Neuplatním si DPH a mohu si ponechat 70 000 Kč v nákladech, bez opravy daňového přiznání – uplatnění DPH není povinnost, ale lze ho dát do nákladů?

Otázky a odpovědi: Dodavatel stavebních prací zpětně plátcem DPH
Ing.
Martin
Děrgel
Většina stavebních prací v tuzemsku mezi plátci DPH podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (dále jen „PDP“) z dodavatele na odběratele. Podrobnosti stanoví zejména § 92a spolu s § 92e záko