Povinnost správce daně vyzvat navrhovatele k předložení důkazů v řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce

Vydáno: 17 minut čtení

Vyloučení majetku z daňové exekuce je upraveno v § 179 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “). Jedná se o institut sloužící k ochraně majetku třetích osob, který byl postižen daňovou exekucí vedenou vůči daňovému dlužníkovi. Důvodem zavedení tohoto institutu byl názor, že pouze majetek náležející daňovému dlužníkovi by měl posloužit k úhradě jeho daňového dluhu. 1) Tento článek se zaměřuje na řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce, zejména na důkazní břemeno navrhovatele a Nejvyšším správním soudem dovozenou povinnost správce daně, resp. odvolacího orgánu, vyzvat navrhovatele k předložení důkazů, kdy s účelností a správností tohoto závěru autorka článku polemizuje. 2)

Povinnost správce daně vyzvat navrhovatele k předložení důkazů v řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce
Mgr.
Klára
Koukalová
K vyloučení majetku z daňové
exekuce
obecně
Ze znění § 179 odst. 1 daňového řádu je zřejmé, že správce daně může rozhodnout o vyloučení majetku z daňové
exekuce
buď na návrh třetí osoby, nebo z moci úřední.
Z moci úřední o vyloučení majetku z daňové
exekuce
správce daně zpravidla rozhodne, pokud v rámci své vlastní činnosti zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že třetí osoba má k exekuovanému majetku takové právo, které znemožňuje provedení
exekuce
, a současně bude správce daně disponovat takovými důkazy, které toto právo prokazují.
K řízení o návrhu na vyloučení majetku z daňové
exekuce
lze uvést, že tento návrh může podat buď osoba, které svědčí právo k majetku, jež nepřipouští provedení
exekuce
, nebo osoba, které je ukládána povinnost ohledně takového majetku. K tomu je nutno uvést, že i u osob, kterým je ukládána povinnost ohledně takového majetku, je nutno vždy naplnit podmínku existence práva k majetku nepřipouštějícího provedení
exekuce
.3)
Třetím osobám je zákonem stanovena lhůta pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové
exekuce
. Daňový řád rozlišuje běh lhůty pro podání návrhu na vyloučení majetku z daňové
exekuce
, a to pro osoby, které jsou příjemci exekučního příkazu, a pro osoby, které příjemci exekučního příkazu nejsou. Dle § 179 odst. 3 daňového řádu běží osobě, která byla příjemcem exekučního příkazu, objektivní lhůta 15 dnů ode dne doručení exekučního příkazu.4) Osoba, která nebyla příjemcem exekučního příkazu, může podat návrh v subjektivní lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděla, že na její majetek byla nařízena daňová
exekuce
5), nej