Otázky a odpovědi: Vyúčtování cestovních náhrad - zaokrouhlování

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak ve vyúčtování cestovních náhrad zaokrouhlit částky stravného, když je sníženo z důvodu poskytnutí bezplatného jídla během pracovní cesty nebo když zaměstnanec vyúčtuje na jeden tiskopis „cestovní příkaz“ několik pracovních cest?

Otázky a odpovědi: Vyúčtování cestovních náhrad – zaokrouhlování
JUDr.
Marie
Salačová
Částečně je předmětné zaokrouhlování upraveno v § 183 odst. 3 a 5 zákoníku práce. Tato právní úprava však „pokrývá“ pouze zaokrouhlení české měny, tj. vyúčtování tuzemských pracovních cest a zahraničních pracovních cest, pro které si zaměstnanci podle § 183 odst. 2 věty druhé zákoníku práce vyžádali zálohu v české měně. Právní úprava je shodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Ve zmíněném § 183 odst. 3 poslední větě je pro zaměstnance přesně stanoveno, že částka, kterou má zaměstnanec zaměstnavateli vrátit v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru, a pro zaměstnavatele v § 183 odst. 5 poslední větě, že částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Je tedy zřejmé, že právní úprava pro zaokrouhlování v české měně je shodná pro zaměstnance i zaměstnavatele. Nutno však zdůraznit, že uvedené zaokrouhlování se týká vždy až konečné částky k vypořádání cestovního příkazu.
Zaokrouhlování cestovních náhrad u zahraničních pracovních cest v cizích měnách není právně upraveno. Lze proto doporučit, aby zaokrouhlování konečné částky k vypořádání bylo prováděno na dvě desetinná místa, a to proto, že všechny měny, ve kterých jsou stanoveny v příslušné vyhlášce základní sazby zahraničního stravného (tj. americké dolary, eura, anglické libry i švýcarské franky), mají setinky, a náhrady cestovních výdajů by tak bylo možno vypořádat. Samozřejmě, že i toto zaokrouhlení by platilo shodně pro zaměstnance i zaměstnavatele.
Položky průběžných částek při počítání náhrad cestovních výdajů (např. při snižování stravného z důvodu poskytnutí bezplatného jídla) se nezaokrouhlují – zaokrouhluje se až konečná částka každé pracovní cesty k vypořádání. To platí i v situaci, kdy zaměstnanec vyúčtovává několik svých pracovních cest na jednom tiskopise „cestovní příkaz“. I v tomto případě musí být každá pracovní cesta vypočtena samostatně a teprve tyto jednotlivé zaokrouhlené částky mohou být sčítány do konečné úhrady zaměstnanci.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce