Otázky a odpovědi: Plná moc pro odklad daňového přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Je možné, aby daňový poradce poskytl plnou moc pouze na odklad daňového přiznání, tj. v plné moci by bylo uvedeno pouze zastupování ve věci odkladu daňového přiznání na červen (nikoliv např. zpracování, zastupování)? A co se stane, pokud má poplatník povinnost podat přiznání do konce března, ale nestihne to a 10. 4. požádá daňového poradce o odklad, aby mohl doručit FÚ – je taková situace možná, nebo FÚ bude postupovat jako by se plná moc 10. 4. nepodala (bude neúčinná)?

Otázky a odpovědi: Plná moc pro odklad daňového přiznání
Ing.
Pavel

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád