Účast na podvodu - důkazní břemeno správce daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. 1 Afs 427/2017 , www.nssoud.cz

Účast na podvodu – důkazní břemeno správce daně
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Zatímco uskutečnění zdanitelného plnění je povinen prokázat plátce DPH nárokující si odpočet, případnou účast plátce na daňovém podvodu prokazuje správce daně. Daňový subjekt totiž tíží důkazní břemeno pouze ve vztahu k těm skutečnostem, které je povinen uvést v daňovém přiznání, popřípadě dalších podáních. Tvrzení svědčící o účasti na daňovém podvodu však daňový subjekt v daňových přiznáních s největší pravděpodobností uvádět nebude. Ve fázi daňového řízení, v níž je dokazováno zneužívající uplatnění nároku na odpočet DPH, může daňový subjekt zůstat zcela pasivní, neboť svou důkazní povinnost již splnil.
Účast daňového subjektu na podvodu je oblastí, kde důkazní břemeno tíží správce daně. Správce daně tak musí vyvinout úsilí k tomu, aby toto své důkazní břemeno unesl. Uvedené přitom platí i za situace, kdy je daňový subjekt zcela pasivní, čímž správci daně unesení důkazního břemene nijak neulehčuje.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty