Odpočet od subjektu se zrušenou registrací k DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. 8 Afs 143/2017 , www.nssoud.cz

Odpočet od subjektu se zrušenou registrací k DPH
JUDr. Ing.
Ondřej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty