Ke změnám v zákoně o spotřebních daních

Vydáno: 12 minut čtení

Dne 25. 5. 2018 předložila skupina celkem 31 poslanců napříč politickým spektrem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů1) (dále jen „poslanecký návrh zákona“).2) Následně pak dne 13. 6. 2018 byl ministryní financí JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., předložen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „vládní návrh zákona“). 3)

JUDr.
Vítězslav
Kozák,
Autor je právním čekatelem Okresního státního zastupitelství v Kroměříži
Úvodem se sluší pro úplnost připomenout, že spotřební daně jsou opakující se nepřímé daně selektivní povahy, neboť dopadají na určitý okruh subjektů nakládajících se specifickými výrobky, jejichž primární funkcí je funkce fiskální, tedy zajištění přílivu finančních prostředků do veřejných rozpočtů; sekundární funkcí pak může být snaha ovlivnit spotřebu rizikových výrobků s negativním dopadem na zdraví obyvatel či životní prostředí.
 
K poslaneckému návrhu zákona
Poslanecký návrh zákona má za cíl i po 1. 1. 2019 zachovat stávající právní úpravu § 57 ZSD, tedy zachovat zvýšenou intenzitu podpory zemědělské živočišné výroby. Vrácení daně z minerálních olejů (v praxi se jedná o motorovou naftu s podílem bioložky a čistou motorovou naftu) osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu bylo v zákonu o spotřebních daních původně (do 30. 6. 2017) určeno toliko pro zemědělskou prvovýrobu rostlinnou.4) Následně pak bylo znění tohoto ustanovení změněno tak, že za zemědělskou prvovýrobu se považoval i chov některých hospodářskýc