Otázky a odpovědi: Dodatečné daňové přiznání a možné sankce

Vydáno: 2 minuty čtení

Pokud podáme dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zjistíme rozhodné skutečnosti, hrozí nám pokuta za pozdní tvrzení, penále za pozdní podání nebo úrok z prodlení?

Otázky a odpovědi: Dodatečné daňové přiznání a možné sankce
Ing.
Matěj

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád