Otázky a odpovědi: Změna způsobu uplatňování výdajů a přeplatek za energie

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikající fyzická osoba, neplátce DPH, provozuje malý penzion (živnost ubytovací činnosti). Do roku 2017 uplatňovala výdaje ve skutečné výši, od roku 2018 bude uplatňovat výdaje paušální. K 31. 12. 2017 neexistovaly žádné pohledávky, závazky ani zásoby, předpokládám tedy, že dodatečné daňové přiznání za rok 2017 nebude nutné podávat. V únoru 2018 nicméně tato fyzická osoba obdržela vrácení přeplatku za elektrickou energii spotřebovanou v penzionu v předchozím vyúčtovacím období. Je třeba tento příjem zahrnout do zdanitelných příjmů roku 2018, a je případně možné i k tomuto příjmu uplatnit paušální výdaje? Případně jakým způsobem tuto částku ošetřit v popsané situaci změny způsobu uplatňování výdajů?

Otázky a odpovědi: Změna způsobu uplatňování výdajů a přeplatek za energie
Ing.
Petra
Konderlová
Pokud chcete přejít z uplatňování skutečných výdajů na uplatňování výdajů paušální částkou z dosažených příjmů, pak musíte provést úpravy dle § 23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jste však skutečně k 31. 12. 2017 neměli pohledávky, zásoby ani závazky, pak nemáte co upravovat a nemusíte podávat dodatečné daňové přiznání za rok 2017. V roce 2018 přejdete na uplatňování paušálních výdajů, kdy ke všem svým dosaženým příjmům za rok 2018 uplatníte výdaje procentem. Týká se to také přeplatku na energiích z roku 2017, které jste obdrželi v roce 2018. Tento přeplatek zdaníte jako příjem a uplatníte si i z něj paušální výdaje procentem. Vrácený přeplatek za energie je příjmem v tom roce, ve kterém jej skutečně obdržíte, a jelikož v tom roce uplatňujete výdaje paušální částkou, uplatníte si i z toho přeplatku (příjmu) paušální výdaje.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů