Otázky a odpovědi: Srážková daň v daňovém přiznání

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník pracující jako zaměstnanec i OSVČ podává daňové přiznání, kam uvádí všechny příjmy. Dostal mj. třikrát potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní – z nichž ale nevyčteme, zda je to na dohodu o provedení práce, či na podíl na zisku. Rozlišuje se to pro účely přiznání? Buď zařadíme všechny tři do přiznání, tj. i 2x dohoda a jednou podíl na zisku, nebo žádnou srážkovou daň, je to tak? V případě, že bychom zařadili do přiznání, pak to bude uvedeno v ostatní příloze jako úhrn příjmů ze závislé činnosti a dále ve sloupečku sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů ?

Otázky a odpovědi: Srážková daň v daňovém přiznání
Ing.
Tereza
Köppelová,
daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.
Předpokládám, že se jedná o poplatníka, který je daňový rezident České republiky, a řeč je o formuláři 25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů.
Jak je uvedeno v názvu, toto potvrzení slouží pro příjmy ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní. Neměly by se tedy zde objevit příjmy z podílu na zisku, přestože jsou také zdaňovány srážkovou daní. V poznámkách formuláře (bod 2) se píše, že se jedná o příjmy dle § 6 odst. 4 ZDP. Uvádí se zde tedy příjmy zdaněné srážkovou daní plynoucí z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 000 Kč, nebo příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč (bez ohledu na pracovněprávní vztah).
Zároveň pouze tyto příjmy (daňového rezidenta ČR) zdaněné srážkovou daní povoluje § 36 odst. 7 ZDP poplatníkovi zahrnout do daňového přiznání a započíst si daň sraženou z těchto příjmů na svou daň. Je pravda, že podmínkou je, že poplatník do daňového přiznání zahrne veškeré takové příjmy. Do daňového přiznání tedy zahrne buď všechna potvrzení o sražené dani, anebo žádné.
V daňovém přiznání budou příjmy součástí řádku 31 (Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů) a sražená daň bude uvedena na řádku 87a (Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona). Počet potvrzení bude v seznamu příloh daňového přiznání uveden v řádku Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů