Otázky a odpovědi: Příjmy z Česka a Německa - daň z příjmů a pojištění

Vydáno: 10 minut čtení

Osoba samostatně výdělečně činná má DIČ v České republice i v Německu. V roce 2018 měl 90 % zdanitelných příjmů v Německu. Ale v roce 2018 si pořídil formulář A1, dle kterého platí zálohy zdravotního a sociálního pojistného v České republice. Jak postupovat při ročním zdanění příjmů v roce 2018? Které příjmy bude danit v ČR a které příjmy budou zohledněny v přehledech zdravotního a sociálního pojištění 2018?

Otázky a odpovědi: Příjmy z Česka a Německa – daň z příjmů a pojištění
Ing.
Martin
Děrgel
Nelze směšovat problematiku povinného pojištění OSVČ (sociálního a zdravotního) a daň z příjmů, pro každou oblast platí odlišná pravidla.
Při výdělečné činnosti tzv. se zahraničním prvkem je zapotřebí řešit nejen otázky daňové ale i pojistné. Česká republika má s celou řadou států uzavřeny dvoustranné smlouvy, které konkrétně upravují místo pojištění a rozsah hrazené sociální a zdravotní péče ve druhé zemi. Pro většinovou praxi v Evropě ovšem mají rozhodující význam tzv. koordinační nařízení příslušných orgánů EU stanovující jednotné závazné postupy pro dotčené státy. Přičemž tato nařízení mají vyšší prioritu než národní zákony a také než případné dvoustranné smlouvy:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20