Otázky a odpovědi: Zvýšení daně z nemovitých věcí u provozovny doma

Vydáno: 2 minuty čtení

Osoba samostatně výdělečně činná má doma pekárnu, kde peče dorty. Má povolení od stavebního úřadu, hygieny atd. Provozovna tvoří asi 1/3 z podlahové plochy celého domu. Je nutno z této plochy platit zvýšenou daň z nemovitých věcí?

Otázky a odpovědi: Zvýšení daně z nemovitých věcí u provozovny doma
Jan
Kašpar
Ač to není v dotazu explicitně zmíněno, předpokládám, že se jedná o rodinný dům sloužící především k bydlení a že plocha, na které je pekárna provozována, je nebytovým prostorem. Dále předpokládám, že nelze aplikovat některý z titulů k osvobození od daně dle § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“).
V tomto případě vyjdeme nejprve ze základního ustanovení pro sazbu daně ze staveb a jednotek obsaženou v § 11 ZDNV. V odst. 1 písm. a) tohoto ustanovení je upravena základní sazba daně u budovy obytného domu (2 Kč) – tato bude tazatelem využita v prvním kroku výpočtu daně. K použití vyšší sazby daně dle písmene d) stejného ustanovení by byl tazatel nucen pouze v případě, že by pekárna zabírala „převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby“.
Využití části podlahové plochy rodinného domu k podnikatelské činnosti bude pro účely daně z nemovitých věcí zohledněno dle § 11a odst. 1 ZDNV, podle kterého se daň ze staveb za budovu obytného domu s nebytovým prostorem užívaným k podnikání zvýší o součin: a) výměry podlahové plochy tohoto nebytového prostoru a b) 2 Kč.
Odpověď tedy zní: Ano, z plochy pekárny je třeba zaplatit zvýšenou daň z nemovitých věcí.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.