Otázky a odpovědi: Přiznání k dani z nemovitých věcí

Vydáno: 2 minuty čtení

Na výpisu z katastru nemovitostí je uveden údaj zastavěná plocha a nádvoří o určité výměře, součástí je stavba bez č. p. – garáž. Uvádí se do přiznání pouze údaj o zastavěné ploše bez stavby nebo se stavbou? V případě uvedení stavby nemáme údaj z katastru o výměře. Uvedeme tedy údaj podle skutečnosti bez doložení výpisem z katastru nemovitostí?

Otázky a odpovědi: Přiznání k dani z nemovitých věcí
JUDr.
Alena
Koutná