Penále a pomoc v doměřovacím řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 1 Afs 375/2017 , www.nssoud.cz/

Penále a pomoc v doměřovacím řízení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád