Postup k odstranění pochybností a zásada rychlosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne27. 2. 2018, sp. zn. 9 Afs 332/2017 , www.nssoud.cz/

Postup k odstranění pochybností a zásada rychlosti
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád