Významnost projednání zprávy o daňové kontrole

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 9 Afs 305/2016 , www.nssoud.cz/

Významnost projednání zprávy o daňové kontrole
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád