Otázky a odpovědi: Sponzorský dar

Vydáno: 2 minuty čtení

Může s. r. o. (vlastníci jsou manželé) dát do nákladů sponzorský dar, který je určen pro dcery vlastníků? Dcery vlastníků začaly závodně tančit a náklady na taneční šaty a obuv se pohybují kolem cca 20 000 Kč pro obě. Je možné jim toto taneční vybavení pořídit formou sponzorského daru s. r. o. (vlastně rodičů)? Jednalo by se o nedaňový náklad? Firma žádné fondy na kulturu, sport apod. nemá.

Otázky a odpovědi: Sponzorský dar
Ing.
Jiří
Vychopeň
Odpověď
Poskytnutí uvedeného sponzorského daru je sice možné, ale s. r. o. nebude moci dar uplatnit jako daňový náklad. Podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), se dary považují za výdaje na reprezentaci, které nelze pro daňové účely uznat za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pokud by společnost s r. o. uvedený dar dcerám společníků poskytla, jednalo by se u nich o bezúplatný příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP, na který by se v daném případě zřejmě nevztahovalo osvobození od daně podle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 ZDP (podle uvedeného ustanovení jsou od daně osvobozeny bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč).
Podle mého názoru by v tomto případě bylo vhodnější, aby uvedený dar svým dcerám poskytli ze svých prostředků rodiče, kteří jsou společníci s. r. o., neboť v takovém případě by se na straně dcer jednalo o bezúplatný příjem od příbuzného, na který se bez ohledu na jeho hodnotu vztahuje osvobození od daně podle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 1 ZDP.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů