Otázky a odpovědi: Vzorky zboží potenciálním zákazníkům

Vydáno: 2 minuty čtení

Klient dává potenciálním zákazníkům vzorky zboží. Považují se tyto vzorky zboží za daňově uznatelný výdaj firmy? Při nákupu zboží si firma nárokuje DPH, ale tím, že část zboží „rozdá“ jako vzorky, neodvádí DPH. Může si tedy firma nárokovat DPH i na tuto část zboží, která slouží jako vzorky?

Otázky a odpovědi: Vzorky zboží potenciálním zákazníkům
Ing.
Petra
Konderlová
Odpověď
Z hlediska daně z příjmů jsou vzorky dle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), daňově uznatelným výdajem. Jedná se o reklamní a propagační náklady firmy, jejichž účelem je podpořit prodej daného zboží a dosáhnout tak příjmů. Nejde přitom o dar nebo jinou formu reprezentace firmy [ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) ZDP].
Dle § 13 odst. 9 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), se poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti plátce nepovažuje za dodání zboží za úplatu, tedy nepředstavuje žádné zdanitelné plnění. Bezúplatné poskytnutí obchodních vzorků není vůbec předmětem DPH podle § 2 ZDPH. Třebaže bezúplatné poskytnutí obchodních vzorků není předmětem daně, má plátce zachován plný nárok na odpočet daně na vstupu z přijatých zdanitelných plnění použitých pro uskutečnění poskytování obchodních vzorků a souvisejících činností, a to díky speciálnímu ustanovení § 72 odst. 4 ZDPH.
Z hlediska účetnictví jste povinni vést o poskytnutých obchodních vzorcích evidenci (skladovou, podrozvahovou), abyste byli schopni prokázat správci daně, které zboží bylo poskytnuto obchodním partnerům zdarma – ve formě vzorků vašich výrobků nebo zboží.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.