Za podvody primárně odpovídá podvodník, až pak ručitel

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 5 Afs 78/2017 , www.nssoud.cz/

Za podvody primárně odpovídá podvodník, až pak ručitel

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty