Ručení při platbě do zahraničí

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 5 Afs 78/2017 , www.nssoud.cz/

Ručení při platbě do zahraničí
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty