Navazující postupy k odstranění pochybností

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 1 Afs 97/2017 , www.nssoud.cz/

Navazující postupy k odstranění pochybností
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád