Aktuální judikatura: Doručení v materiálním slova smyslu

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. 1 Afs 356/2017 , www.nssoud.cz/

Aktuální judikatura: Doručení v materiálním slova smyslu