Aktuální judikatura: Nepřímé důkazy

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 017, sp. zn. 4 Afs 93/2017 , www.nssoud.cz/

Aktuální judikatura: Nepřímé důkazy
JUDr. Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád