Aktuální judikatura: Součinnost při vyhledávací činnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 10 Afs 100/2017 , www.nssoud.cz/

Aktuální judikatura: Součinnost při vyhledávací činnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.