Aktuální judikatura: Správní uvážení versus neurčitý právní pojem

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. 8 Afs 181/2017 , www.nssoud.cz/

Aktuální judikatura: Správní uvážení versus neurčitý právní pojem

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád