Aktuální judikatura: Povinnost seznámit odvolatele s novými důkazními prostředky

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2017, sp. zn. 9 Afs 275/2016 , www.nssoud.cz/

Aktuální judikatura: Povinnost seznámit odvolatele s novými důkazními prostředky
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád